Powered by Open Source Shopping Cart SEOTOASTER

Cielęta ras mlecznych i opasowych

Follow Us:

FacebookLinkedinTwitter

agrofirmy forumrolnicze

Agrofirmy.pl

Firma lub produkt:


Kod pocztowy:


Kategoria:


Wszystko na temat chowu cieląt

CielakiOdchów cieląt to podstawa hodowli i użytkowania bydła. Stąd też duże znaczenie gospodarcze tego zagadnienia i duża uwaga, jaką przywiązują do niego rolnicy oraz instytucje naukowe. Wychów cieląt i młodego bydła decyduje o jakości stada krów mlecznych. Od właściwego wychowu zależy przyszła jakość dorosłych krów, a nakłady poniesione na odchów młodzieży często decydują o opłacalności produkcji rolnej. Wychów leży też u podłoża produkcji wysokiej jakości mięsa wołowego, na które popyt ostatnio rośnie. W tym wypadku koszty odchowu wiążą się bezpośrednio z opłacalnością późniejszego opasu. Serwis przybliża zagadnienia, których znajomość umożliwia dokonanie wyboru właściwej techniki wychowu przy różnych kierunkach produkcji, tak aby uzyskac możliwie najwyższą wydajność, zarówno w produkcji mięsa, jak i w pozyskiwaniu mleka.

Forumrolnicze.pl

forumrolnicze

O produkcji zwierzącej porozmawiasz na forumrolnicze.pl/forum/3-produkcja-zwierzęca/

Cielaki.pl | , , | Tel:

Do góry strony

Copyright © 2013 cielaki.pl